Co jeść, a czego unikać?

Żeby prowadzić zdrowy tryb życia, musimy wiedzieć co jeść a czego unikać. Zdrowe produkty pozwolają nam walczyć z różnego rodzaju chorobami np. z chorobą tarczycy-Hashimoto, nadciśnieniem, cukrzycą, schorzeniami jelita grubego, chorobami serca i otyłością.

UNIKAJMY:

 • gotowych, puszkowanych wędlin
 • zupek w proszku, fixów do dań
 • kupnej vegety i aromatów do ciast
 • majonezów
 • margaryn
 • nutelli
 • chipsów i chrupków
 • cukru białego
 • olejów rafinowanych
 • mąki białej
 • pizzy i hamburgerów
 • napoi gazowanych

CO POWINNIŚMY JEŚĆ:

 • owoce i warzywa
 • sól himalajską
 • orzechy (kilka sztuk dziennie)
 • nasiona i suszone owoce
 • miód
 • cukier trzcinowy (ksylitol)
 • olej (lniany, rzepakowy, sezamowy, konopny, oliwę z oliwek)
 • mąka żytnią, orkiszową, razową
 • płatki owsiane
 • brązowy ryż
 • ORAZ PIĆ zieloną i owocową herbatę

Niedobory żywieniowe najczęściej dotyczą dostarczania zbyt małej ilości w pożywieniu niezbędnych składników jak białka, witaminy, sole mineralne, błonnik pokarmowy, tłuszczów roślinnych i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Niedostateczne spożycie ciemnego pieczywa, kaszy gryczanej, nasion roślin strączkowych i zielonych warzyw może się przyczynić do powstania niedoborów magnezu i cynku, a przy ograniczonym spożyciu czerwonego mięsa (np. wołowiny) mogą wystąpić niedobory żelaza (zwłaszcza u młodych dziewcząt i kobiet ciężarnych).

Natomiast dieta uboga w warzywa i owoce może być przyczyną niedoborów witaminy C i kwasu foliowego.

Do błędów żywieniowych należy zaliczyć również złe nawyki i zwyczaje żywieniowe, które po upływie dłuższego okresu doprowadzają do pogorszenia stanu zdrowia, mniejszej sprawności fizycznej i psychicznej człowieka.

Do najbardziej typowych niekorzystnych zwyczajów żywieniowych należą:

 • niewłaściwy rozkład posiłków spożywanych w ciągu dnia (optymalnie powinno ich być pięć: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja)
 •  nieregularne spożywanie posiłków i długie przerwy między posiłkami – organizm potrzebuje regularnego dowozu składników odżywczych oraz uzyskiwanej z nich energii, którą wydatkuje na różne procesy życiowe i czynności wykonywane przez cały dzień
 •  nie jedzenie śniadania
 •  codzienne jedzenie słodyczy
 •  małe urozmaicenie posiłków może prowadzić do niedoborów żywieniowych, gdyż spożywanie kilku produktów spożywczych w codziennej diecie, nie zapewnia dostarczenia wszystkich składników odżywczych i to we właściwych proporcjach (np. dieta „kanapkowa” pozbawiona warzyw i owoców zubaża organizm w witaminy i składniki mineralne. Dieta bez mleka i jego produktów może powodować zaburzenia gospodarki wapniowej, a w przyszłości doprowadzić do osteoporozy, dieta bezmięsna może prowadzić do zubożenia organizmu w żelazo i witaminę B12, a w następstwie do niedokrwistości itp.). To urozmaicenie diety ma polegać na wyborze produktów z każdej podstawowej grupy żywności (produkty zbożowe, warzywa i owoce, mleko i produkty mleczne, produkty mięsne, ryby, nasiona roślin strączkowych, jaja, tłuszcze)

MYŚLMY O NASZYM ZDROWIU

***

In order to lead a healthy lifestyle, we need to know what to eat and what to avoid. Our diet has to be made out of healthy products, o allow us to fight with all sorts of diseases, for example, common thyroid disease (Hashimoto), hypertension, diabetes, colon problems, heart disease and obesity.

Avoid the following:

 • canned products and meats
 • soup powders and instant dishes
 • artificial Vegeta and flavors for cakes
 • mayonnaise
 • margarines
 • Nutella
 • chips and crisps
 • white sugar
 • refined oils
 • white flour
 • pizza and hamburgers
 • fizzy drinks

What should we concentrate on:

 • fruits and vegetables
 • Himalayan salt
 • nuts (few pieces per day)
 • seeds and dried fruits
 • honey
 • cane sugar (xylitol)
 • oil (linseed, rapeseed, sesame, hemp, olive oil)
 • flour (rye, spelled, wholemeal)
 • oatmeal
 • brown rice
 • DRINK green and fruit tea

Nutritional deficiencies typically develop when essential nutrients such as proteins, vitamins, minerals, fiber, vegetable and essential fatty acids, are not included in everyday diet.

Insufficient intake of dark bread, buckwheat, legumes and green vegetables can contribute to shortages of magnesium and zinc, and with a limited intake of red meat (like beef), we may develop iron deficiency (especially dangerous for young girls and pregnant women).

Furthermore, a diet low in fruits and vegetables may cause deficiencies of vitamin C and folic acid.

Mistakes in reference to proper nutrition can also include bad eating habits, which in the longer term lead to the loss of physical and mental health.

The most common bad eating habits include:

 • improper distribution of meals eaten in a day (ideally there should be five: breakfast, second breakfast, lunch, afternoon snack and dinner)
 • irregular eating and long intervals between meals – your body needs regular commutation of nutrients and energy that is needed for a variety of life processes and activities carried out throughout the day
 • avoiding eating breakfast
 •  daily intake of sweets
 • small variety of meals can lead to nutritional deficiencies, since the consumption of few types of foods in your daily diet does not provide delivery of all nutrients and the right proportions (like the „sandwich diet” absent in fruits and vegetables, impoverishes the body with vitamins and minerals. The diet excluding milk and dairy products can cause disorders of calcium metabolism, and in the future lead to osteoporosis, meatless diet can lead to depletion of body iron and vitamin B12, and consequently anemia, etc.). This variety of diet has to rely on a selection of products from each basic food groups (seeds, vegetables and fruits, milk and dairy products, meat products, fish, legumes, eggs and fats)

THINK ABOUT YOUR HEALTH

 

sources of the photos: bibliotekasp3.blog.pl , zszywka.pl ,www.lowfatlifestyle.com